AC 800 denetleyicisinin alanı küçüktür ve PROFIBUS’u destekler. Sekiz sekiz doğrudan G / Ç modülünü destekleyebilir.
AC 800 denetleyicisi, Serbestlik üyesi olarak, PLC tabanlı bir çözüm üzerinde sayısız avantaja sahiptir:
Dağıtılmış kontrol sistemi (DCS), otomasyon sisteminin mühendisliğini, devreye alınmasını ve bakımını basitleştirir.

Görselleştirme direkt olarak mühendisliğe dahil edilir ve konfigürasyonu özellikle basitleştirir.
AC 800 ayrıca Profibus Remote I / O üniteleri ile de genişletilebilir. Buna ek olarak, saha cihazları AC 800’e bağlanabilir. AC 800 , Ethernet esnekliği ve az yer kaplaması sayesinde rekabetçi, akıllı Ethernet G / Ç olarak tehlikeli olmayan alanlarda bağlantı kutularına yerleştirilebilir.