Su ve Atık Su Analiz Sistemleri

pH ölçümü, spesifik iletkenlik ölçümü, katyonik iletkenlik ölçümü, silis ölçümü, sodyum ölçümü, oksijen ölçümü, klor ölçümü gibi

su ve atıklarda ölçülmesi gereken bir çok elementin ölçümünde kullanılan tüm ekipmanların montajı, kalibrasyonu, izleme ve

kontrolünü sağlıklı şekilde yapmaktayız.